FANDOM


Bystrzyk

Roślinność Pienin

Chuda Kaśka

Okrąglica - ekosystem naskalny

Pieniński Park Narodowy jest po Ojcowskim PN najmniejszym z 23 polskich parków narodowych - ma powierzchnię 2346 ha, z czego ok. 30% objęto ochroną ścisłą. Składa się z właściwej części obejmującej większość Pienin Właściwych i fragment masywu Bystrzyka w Małych Pieninach oraz dwóch enklaw: Zielone Skałki oraz Uroczysko Zamek Czorsztyn. Dyrekcja i muzeum przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego znajduje się w Krościenku.

Na terenie PPN można poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. W miejscach, gdzie przekraczają one granicę Parku, znajdują się pawilony wejściowe, w któ
Ppn5

Poranne mgły w Pienińskim Parku Narodowym

rych urządzono niewielkie ekspozycje tematyczne.

Pawilony wejściowe PPN:

  • Czorsztyn - "Ekosystemy łąkowe i pastwiskowe Pienin"
  • Sromowce Wyżne Kąty - "Ekosystem Dunajca i flisactwo w Pieninach"
  • Sromowce Niżne - "Ekosystemy naskalne Pienin" oraz zbiory etnograficzne Stefanii Baszakowej
  • Szczawnica - "Ekosystemy leśne Pienin".

Za wstęp do PPN, w przeciwieństwie do wielu polskich parków narodowych, nie pobiera się opłat. Płaci się jedynie za wejście na punkty widokowe na Sokolicy i Trzech Koronach.

HistoriaEdytuj

Pierwszą formą ochrony przyrody w Pieninach był utworzony 14 marca 1921 r. rezerwat na Górze Zamkowej w Czorsztynie. Po 11 latach starań, 1 czerwca 1932 r., założono Park Narodowy w Pieninach - pierwszy park narodowy w Polsce - który wraz z powstałym 12 lipca Słowackim Rezerwatem Przyrodniczym tworzył pierwszy w Europie międzynarodowy obszar ochrony przyrody. Pod obecną nazwą PPN istnieje od 1 stycznia 1955 r.