FANDOM


Ociemny Wierch - szczyt górski (740 m n.p.m.) w Pieninach Właściwych, w grani Pieninek. Znajduje się pomiędzy doliną Pienińskiego Potoku a doliną Dunajca. Przechodzi przez niego niebieski szlak turystyczny zwany Sokolą Percią. Wznosi się 350 m ponad dno doliny Dunajca.


Szczyty Pienin

Bystrzyk | Czertezik | Czerteż | Durbaszka | Facimiech | Flaki | Golica | Klejowa Góra | Macelak | Macelowa Góra | Nowa Góra | Ociemny Wierch | Palenica | Rabsztyn | Smerekowa | Sokolica | Szafranówka | Trzy Korony | Watrisko | Wysoka | Wysoki Wierch | Zamkowa Góra | Żar