FANDOM


Czerteż

Golica - widok z Czerteża

Golica (słow. Holica) - szczyt (828 m n.p.m.) znajdujący się w Grupie Golicy, na terenie Słowacji. Jest to zalesiony grzbiet o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego. Główny wierzchołek leży w jego wschodniej części. Od zachodu i północy masyw Golicy opływa Dunajec, od wschodu - Leśnicki Potok. Na opadających w stronę Dunajca stromych stokach licznie występują skałki, z których najbardziej znana jest usytuowana na południowym stoku grupa skał Siedem Mnichów. Cały masyw należy do PIENAP, z czego większość - do rezerwatu przyrody "Przełom Dunajca". Przez Golicę nie wytyczono żadnych szlaków turystycznych, jedynie Droga Pienińska biegnie w poprzek stoków tuż nad Dunajcem.


Szczyty Pienin

Bystrzyk | Czertezik | Czerteż | Durbaszka | Facimiech | Flaki | Golica | Klejowa Góra | Macelak | Macelowa Góra | Nowa Góra | Ociemny Wierch | Palenica | Rabsztyn | Smerekowa | Sokolica | Szafranówka | Trzy Korony | Watrisko | Wysoka | Wysoki Wierch | Zamkowa Góra | Żar