FANDOM


Cień opadowy to zjawisko zmniejszenia się wielkości opadów na terenie, z którym od strony częstego napływu wilgotnych mas powietrza sąsiadują wzniesienia. Takim miejscem są na przykład Pieniny otoczone ze wszystkich stron wyższymi pasmami górskimi - roczna suma opadów przeciętnie wynosi 700-850 mm, podczas gdy w okolicznych grupach górskich znacznie przekracza 1000 mm.

OpisEdytuj

Zjawisko cienia opadowego powstaje, gdy adwekcja powietrza o dużej zawartości pary wodnej zostaje zakłócona barierą orograficzną. Powietrze to musi wznosić się nad stokami, czemu towarzyszy adiabatyczny spadek temperatury (0,6 °C/100 m wysokości) i zarazem wzrost wilgotności względnej. Po osiągnięciu poziomu kondensacji para wodna zaczyna się skraplać w postaci chmur - właśnie z powodu takiej wymuszonej konwekcji w górach pada więcej niż na nizinach. Następnie, kiedy częściowo już wysuszone powietrze przepłynie na drugą stronę pasma wzniesień, opada ono zgodnie z ukształtowaniem terenu. Ulega szybkiemu adiabatycznemu ogrzaniu (1 °C/100 m), co skutkuje, znacznie ograniczającym niezbędną do powstania opadów kondensację pary wodnej, spadkiem wilgotności względnej. Tak przetransformowane powietrze dociera do objętego zjawiskiem regionu.

Cień opadowy